Hakan ÖZTATAR
Daire Başkanı

KADINLAR İÇİN ADALETE ERİŞİMDE ARABULUCULUK

 Adalete erişimin amacı, öncelikle, istisnasız herkes için adalete erişimin sağlanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, adalete erişim hakkından hiç ya da yeteri kadar yararlanamayan bireyler için engellerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılmasına ilişkin çalışmalar ve reformlar gerçekleştirilmektedir. Dünyada adalete erişimde son yıllarda klasik yargılama sisteminin dışında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin uygulanmaya başlamasıyla birlikte ülkemizde de bu yönde bir eğilim oluşmaya başlamıştır. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri arasında ise arabuluculuk önemli bir çözüm yöntemi olarak ülkemizde de yaygın olarak uygulanmaya başlamıştır. Bu kapsamda arabuluculuğun en geniş haliyle, bireyleri, toplulukları, yoksulları, yaslıları, gençleri ve kadınları kapsayacak şekilde toplumun her kesiminin kolayca erişebileceği şekilde düzenlenmesi, hem toplumsal barışın sağlanması hem de adaletin daha hızlı bir şekilde işletilerek tarafların yüksek yararlarının ön plana çıkarılması anlamında önem arz etmektedir.
            Adli makamlara başvuru, hukuki bilgiye ulaşma ya da dava açma süreçlerinde zaman darlığı ve ekonomik kaygılar ya da genel olarak yoksulluk, eğitim ve gündelik hayata katılımda deneyimlenen eşitsizlik, kadınların adalete erişimini olumsuz etkileyebilmektedir. Benzer şekilde bazı dezavantajlı gruplardaki kadınların adalete erişim konusunda ek zorluklar yaşaması mümkündür. Buna göre yaşlı, engelli ya da ailedeki çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin bakım sorumluluğunu yüklenmiş olan kadınların ve anadili farklı olan göçmen, azınlık veya mülteciler arasında yer alan kadınların adalete erişim süreçlerinde daha çok engelle karşılaşmaları söz konusudur.
Dolayısıyla arabuluculuk klasik yargılama usullerine göre çok daha ekonomik bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olması, taraflar arasındaki güç dengesini/eşitliği temel alması ve mekân/zaman açısından esneklik sunması açısından kadınların adalete erişiminde önemli avantajlar sunmaktadır. Arabuluculuk kadınlara kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri ya da sorunlarının çözümünde söz sahibi olabilmeleri için fırsat yaratmaktadır. Ayrıca yapılan çalışmalar, kadınların sözlerinin eşit bir şekilde dikkate alındığı süreçlerde çocuğun yüksek yararı açısından da olumlu sonuçların ortaya çıktığını göstermektedir.
            Arabuluculuk sisteminin tercih edilmesi durumunda adliyelerdeki arabuluculuk bürolarından, arabuluculuk merkezlerinden, derneklerden ya da Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığımızın internet sitesinden arabuluculara ulaşılabilir.

 

PROJELER
Projemiz
ADRESİMİZ
  • Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Cad. No:22 Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.