Hakan ÖZTATAR
Daire Başkanı

ENGELLİLER İÇİN ADALETE ERİŞİMDE ARABULUCULUK

 

Gelişmiş toplumlarda hak arama özgürlüğü ve kişilerin adalete erişimlerinin en uygun şartlarda sağlanması devlet güvencesi altına alınmıştır. Bununla birlikte birçok ülkede engelli bireylerin yaşadıkları uyuşmazlıklarda adalete erişimleri genel anlamda sancılı bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır.  Engelli bireylerin adalete erişimlerinde yakın zamana kadar mahkeme yolu tek seçenek olarak karşılarına çıkmaktayken günümüzde arabuluculuk sisteminin etkin bir şekilde kullanılmaya başlamasıyla engelliler açısından alternatif ve avantajlı bir yol olarak tercih edilebilir olmuştur. Arabuluculuk sistemi genel yapısıyla klasik yargılama sistemine oranla birçok avantaj sağlamaktadır, bunlardan en önemlileri zaman ve para tasarrufu ile uyuşmazlıkların çok daha kısa sürede ve daha ekonomik olarak çözülebilmesidir.
            Engelli bireylerin adalete erişimlerinde klasik yargılamada adliyelere giderek mahkemelerdeki duruşmalara katılmaları özellikle fiziksel engeli bulunan vatandaşlar ve yakınları için önemli bir sorun teşkil etmektedir. Fiziksel engeli bulunan vatandaşlar çoğu zaman destek almadan adliye binalarına girememekte, girdiklerinde ise rahat bir şekilde duruşma salonuna ve diğer birimlere ulaşamamaktadırlar. Arabuluculuk sisteminde sürecin esnek bir yapıda olması ve tamamen tarafların kontrolünde olması neticesinde engelli bireyler ulaşım ve mekânın seçimi noktasında zorlanmadan hareket edebileceklerdir.
            Engelli vatandaşlar arabuluculuk sistemini tercih etmesi durumunda adliyelerdeki arabuluculuk bürolarından, arabuluculuk merkezlerinden, derneklerden ya da Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığımızın internet sitesinden arabuluculara ulaşabilirler.

 

PROJELER
Projemiz
ADRESİMİZ
  • Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Cad. No:22 Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.