HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI

Arabuluculuk Eğitim Sistemi (www.arasis.net)

08.03.2019 tarihi itibariyle eğitim kuruluşlarınca verilen eğitimlerde denetim ve kalitenin arttırılmasına yönelik Arabuluculuk Eğitim Yönetim Sistemi(www.arasis.net)’ne geçilmiştir.

Arabuluculuk Eğitim Yönetim Sistemi (ARASİS), eğitim kuruluşlarının elektronik ortamdan eğitim taleplerini oluşturabileceği, eğitmenlere ve kursiyerlere ilişkin bilgileri girebileceği, Daire Başkanlığımızca da bu bilgilerin onaylanacağı elektronik ortamını ifade etmektedir.    

Konu ile ilgili olarak eğitim kuruluşları siciline kayıtlı tüm kuruluşlarına,koordinatör görevlendirilmesi yaparak Daire Başkanlığımıza bildirilmesi vesisteme giriş bilgilerinin bildirilen koordinatöre iletileceği duyurulmuştur.

11.03.2019 tarihinden itibaren eğitim koordinatörü görevlendirmesi yaparak Daire Başkanlığımıza bildirilen kuruluşlara sisteme giriş yetkisi verilmeye başlanılmış, eğitim kuruluşlarınca oluşturulan arabuluculuk eğitimlerine(temel, yenileme ve iş hukukunda uzman arabuluculuk eğitimi) ilişkin talepler ise değerlendirmeye alınmıştır.


Bu itibarla;

1-08.03.2019 tarihinden itibaren Daire Başkanlığımızca ARASİS sistemi üzerinden onaylanmayan sınıflarda veya onaylanmayan eğitmenlerden alınan eğitimlere ilişkin belgeler geçerli olmayacaktır

2- Daire Başkanlığımızca onaylanmayan eğitim yerlerinde veya onaylanmayan eğitmenlerle, eğitime devam edilmesinin tespiti halinde, ilgili eğitim kuruluşu hakkında 6325 sayılını Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 27 nci maddesi gereği işlem yapılacaktır

3-İlgililerince alınan eğitimlere ilişkin olarak www.arasis.net üzerinden sorgulama yapılıp buradan alınacak belgenin, Arabulucu Portal üzerinden Daire Başkanlığımıza sunulması gerekmektedir,

4-Belirlenen tarihten önce alınan eğitimlerde eğitim kuruluşları tarafından verilen “katılım belgesi”, sonrasında ise sadece www.arasis.net üzerinden alınacak belge kabul edilecektir.

 

PROJELER
Projemiz
ADRESİMİZ
  • Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Cad. No:22 Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.