Hakan ÖZTATAR
Daire Başkanı

"İş Kanununun Getirdikleri ve İdarenin Özel Hukuk Uyuşmazlıklarında Üstlendiği Arabuluculuk" Konulu Eğitim

08-09 Şubat 2018 tarihlerinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Antalya'da, büyükşehir, il ve ilçe belediye temsilcilerine yönelik olarak "7036 Sayılı İş Kanununun Getirdikleri ve İdarenin Özel Hukuk Uyuşmazlıklarında Üstlendiği Arabuluculuk" konulu eğitim gerçekleştirilmiştir.

 

Toplantıya Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa HEYBET, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin GÖKTAŞ, Sayıştay Grup Başkanı Levent MUTLU, Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan ÖZTATAR, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Talat CANBOLA, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Daire Başkanı Şahin ÇİL, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Daire Başkanı İzzet YEŞİLKAYA ve Ankara 24. İş Mahkemesi Hakimi Erdal ÖNCÜ katılmışlardır.

PROJELER
Projemiz
ADRESİMİZ
  • Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Cad. No:22 Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.