Hakan ÖZTATAR
Daire Başkanı
“Türkiye’de Adalete Erişimi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmalarıyla Güçlendirmek” Projesi Kayseri İli Eğitim Programı


Türkiye’de Adalete Erişimi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmalarıyla Güçlendirmek Projesi İngiltere Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı işbirliği ile yürütülmektedir. Projenin temel amacı vatandaşların uyuşmazlıklarını alternatif çözüm yöntemleri arasında en yaygın olarak kullanılan arabuluculuk yöntemi ile çözmeleri için mesleki altyapının güçlendirilmesi ve bu yolla vatandaşların adalete erişimlerinin kolaylaştırılmasıdır. Bu kapsamda alternatif çözüm mekanizmalarının Türk yargı sistemi içerisinde daha yaygın kullanılması için avukatlar ile barolar arasındaki işbirliğinin de artırılması hedeflenmektedir. Proje 01.06.2017-31.03.2018 tarihleri arasında uygulanacaktır.


Proje kapsamında 1-2 Ağustos 2017 tarihlerinde Kayseri’de düzenlenecek olan Arabuluculukta Taraf Vekilliği  eğitimine katılmak için lütfen ekli başvuru formunu arabuluculukbasvuru@gmail.com adresine gönderiniz.  Kontenjan sınırlı olup, eğitim süresince tam gün katılım zorunludur. Başvurusu kabul edilenlerin listesi  Arabuluculuk Daire Başkanlığı internet sitesinde yayınlanacaktır.

 

Başvuru Formunu indirmek İçin Tıklayınız.

 

 

 

PROJELER
Projemiz
ADRESİMİZ
  • Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Cad. No:22 Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.