Hakan ÖZTATAR
Daire Başkanı

“Türkiye’de Adalete Erişimi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmalarıyla Güçlendirmek” Projesi

Türkiye’de Adalete Erişimi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmalarıyla Güçlendirmek Projesi İngiltere Ankara Büyükelçiliği tarafından finanse edilmekte olup Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı işbirliği ile yürütülmektedir. Projenin temel amacı vatandaşların uyuşmazlıklarını alternatif çözüm yöntemleri arasında en yaygın olarak kullanılan arabuluculuk yöntemi ile çözmeleri için mesleki altyapının güçlendirilmesi ve bu yolla vatandaşların adalete erişimlerinin kolaylaştırılmasıdır. Bu kapsamda alternatif çözüm mekanizmalarının Türk yargı sistemi içerisinde daha yaygın kullanılması için avukatlar ile barolar arasındaki işbirliğinin de artırılması hedeflenmektedir. Proje 01.06.2017-31.03.2018 tarihleri arasında uygulamaya konulacaktır.


Proje kapsamında 25-26 Temmuz 2017 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan iki günlük Arabuluculukta Taraf Vekilliği eğitimine katılmak için lütfen ekli başvuru formunu en geç 19 Temmuz 2017 tarihine kadar arabuluculukbasvuru@gmail.com adresine gönderiniz.  Kontenjan 50 kişi ile sınırlı olup, eğitim süresince tam gün katılım zorunludur. Başvurusu kabul edilenlerin listesi 21 Temmuz 2017 tarihinde Arabuluculuk Daire Başkanlığı internet sitesinde yayınlanacaktır.

Başvuru Formunu Buradan İndirebilirsiniz.

 

 

 

PROJELER
Projemiz
ADRESİMİZ
  • Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Cad. No:22 Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.