HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI

Eğitim Kuruluşlarının Faaliyet Raporu Göndermelerine İlişkin Duyuru

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin Daire Başkanlığına bilgi verme yükümlülüğü başlıklı 30.maddesinde “(1) Eğitim kuruluşları, her yıl ocak ayında bir önceki yıl içinde gerçekleştirdikleri eğitim faaliyetinin kapsamı, içeriği ve başarısı konusunda Daire Başkanlığına bir rapor sunar.

(2) Rapor sunmayan eğitim kuruluşuna yazılı ihtarda bulunularak bir aylık süre verilir. İhtarda, raporun verilen süreye rağmen sunulmaması hâlinde eğitim verme izninin iptal edileceği hususu belirtilir.”

hükümleri yer almaktadır.

Bu itibarla; Eğitim Kuruluşları Siciline kayıtlı bulunan eğitim kuruluşlarının, 2015 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri eğitim faaliyetinin kapsam, içerik ve başarılarına ilişkin hazırlayacakları raporu  Ocak ayı sonuna kadar Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.

                                                                                                                        ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI

 

PROJELER
Projemiz
ADRESİMİZ
  • Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Cad. No:22 Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.