HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI
ARABULUCU AİDATLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

   6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 12. maddesi ile Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca arabuluculardan, sicile kayıtlarında giriş aidatı ve her yıl için de yıllık aidat alınır. Aidatlar peşin olarak maliyeye ödenir.

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranları nazara alınarak, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

2016 yılı için;

  • YILLIK AİDAT  : 145,00 TL

2015 yılı için;

  • YILLIK AİDAT  : 137,33 TL

Buna göre; 2015 yılı yıllık aidatlarını yatırmayan ve 2016 yıllık aidatlarını yatıracak Arabulucularımızın Ocak ayı sonuna sonuna kadar;

 1. "03.2.1.28 – Arabuluculuk sicili Gelirleri" gelir ekonomik koduna kaydedilmek üzere, İlerde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün, ilçelerde ise mal müdürlüğünün veznesine veya,

2.  Bakanlığımız Merkez Saymanlık Müdürlüğünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki TR 0500 0010 0100 0003 5012 1001 IBAN nolu tahsilat hesabına yatırmaları,

Yatırılan aidat tutarlarının tahsil edildiğine dair dekontun bir örneğini en geç 1 (bir) ay içerisinde Başkanlığımıza fiziki olarak gönderebilecekleri gibi, adb.sicil@adalet.gov.tr uzantılı e-mail adresine veya  0 (312) 219 44 47 nolu faks numarasına da göndermeleri mümkün bulunmaktadır.

Yıllık aidat tutarını yatırmayan ya da yatırdığı halde buna dair dekontun bir örneğini Daire Başkanlığımıza göndermeyen arabulucular hakkında 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulucululuk Kanunun 21. maddesi uyarınca işlem yapılacağını hususunun bilgi edinilmesi,

 Saygıyla duyurulur.

                                                                                    

 ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI

 

 

PROJELER
Projemiz
ADRESİMİZ
  • Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Cad. No:22 Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.