Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesinin dördüncü Yürütme Kurulu Toplantısı 10 Mayıs 2016 tarihinde Ankara Swiss Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Musa Heybet başkanlığında düzenlenen toplantıya Adalet Bakanlığı, Avrupa Konseyi, SIDA, Türkiye Barolar Birliği, HSYK, Adalet Akademisi, Arabuluculuk Kurulu, Arabuluculuk Dernekleri, Ekonomi Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, TESK ve TOBB temsilcileri, akademisyenler ve pilot mahkeme temsilcileri katılmıştır.

Avrupa Konseyi proje ekibi, 1 Kasım 2015 tarihinden itibaren yapılan Proje faaliyetlerini sunarak, bir durum değerlendirmesi ve risk analizi yapmış, ayrıca Projenin yakın zamanda gerçekleştirilen Ara-Dönem Değerlendirmesine dair bir analiz sunmuştur. YK üyelerine aynı zamanda CEPEJ uzmanları tarafından pilot illere düzenlenen izleme ziyaretlerinin sonuçları ile pilot uygulamalara dair gözlemler aktarılmıştır.

Adalet Bakanlığı, Arabuluculuk Daire Başkanı Projenin değerlendirme sonuçlarına göre Başkanlığın eylem planındaki değişiklikler hakkında bir sunum yapmıştır.  Kurul üyeleri proje faaliyetleri hakkında görüş ve önerilerini belirterek, projede şimdiye kadar elde edilen çıktılar ve sonuçlarla ilgili memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Yürütme Kurulunun beşinci toplantısının 18 Ekim 2016 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

yurutme_kurulu13052016 photo gallery code by VisualLightBox.com v5.6