Türkiye'de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında "Model Eğitici Eğitimi ve Eğitim Modülleri Tasarımı Çalıştayı" Ankara Atlı Otelde gerçekleştirilmektedir.

Arabuluculuğu öğrenme ve öğretme konularında pragmatik ve farklı yöntemlerin bilincine varılmasını, ülke çapında temel arabuluculuk eğitimi verilirken kullanılan müfredatın sınanmasını ve tüm eğitim kurumlarının kullanabileceği bir klavuz oluşturulmasını amaçlayan ve 2CEDR eğiticisi ve 2 CEPEJ uzmanı tarafından desteklenen eğitime ülkenin farklı illerinden 24 eğitici katılmıştır.

 

1 2 photo gallery code by VisualLightBox.com v5.6