Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında Türkiye’de Arabuluculuk Kanunu’nda yapılması planlanan değişikliklere ilişkin Nihai İnceleme Çalıştayı 26-27 Ekim 2016 tarihinde Ankara Swiss Otel’de gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi, İşçi Sendikaları’nın temsilcileri, arabulucular, pilot hâkimler, mahkeme çalışanları, akademisyenler, STK’lar, Avrupa Konseyi Proje Ekibi, CEPEJ uzmanları ve ulusal uzmanlar katılım sağlamıştır. Bu çalıştay, yorumların son değerlendirmesini almak için 11-13 Mayıs 2016 tarihinde Ankara’da düzenlenen bir önceki çalıştayın devamı niteliğindedir.
Bu çerçevede, katılımcılar iki çalışma grubuna ayrılarak, iş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk ve etkin arabuluculuk hizmetleri konusundaki mevzuat değişikliklerinin belirgin maddelerini görüşmüşlerdir. Uluslararası CEPEJ uzmanları açılış oturumunda sunumlar yapmış ve her çalışma grubu toplantısında moderatörle birlikte eş liderlik görevi almışlardır.
Çalışma grupları, öncelikle 11-13 Mayıs 2016’da düzenlenen çalıştay ve çalışma grubu toplantılarında daha önce elde edilen öneriler hakkındaki yorumları ele almış ve CEPEJ Uzmanlarının Raporunda (cepej-coop(2016)2) belirtilmiş olan CEPEJ uzmanlarının son yorumlarını gözden geçirmiştir.
Bu çalıştayın sonucu olan ve CEPEJ uzmanlarının son yorumlarını içeren bir rapor hazırlanacak ve mevzuat değişikliklerinin CEPEJ kılavuzları ve en iyi Avrupa standartlarına uygun yapılması için Adalet Bakanlığı’nın değerlendirmesine sunulacaktır.

 

 

28-ekim photo gallery code by VisualLightBox.com v5.6