Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında arabuluculuk mevzuatının iyileştirilmesine dair ilk çalıştay 7-8 Nisan 2015 tarihlerinde Ankara Hakim Evinde gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaya hakimler, avukatlar, arabuluculuk dernekleri, akademisyenler ve iş dünyasının temsilcileri katılmışlardır. Çalıştayın ilk gününde tüm paydaşlar bakımından (avukatlar, arabulucular, hakimler ve iş dünyası) arabuluculuk mevzuatının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ele alınmış ve Türkiye’de arabuluculuğun iyi bir şekilde uygulanması için arabuluculuk mevzuatında yapılması gereken değişiklikler tartışılmıştır. Ayrıca Fransa örneği başta olmak üzere Avrupa arabuluculuk mevzuatı hakkında bilgi verilmiştir. Çalıştayın ikinci gününde katılımcılar hukukçu-arabulucular ve arabuluculuk dernekleri-iş dünyası temsilcileri olmak üzere iki gruba ayrılarak, pilot bölgelerde uygulanmak üzere kolaylaştırıcı önlemlerin yer alacağı eylem planları üzerinde çalışmışlardır.

Çalıştay, mahkeme kategorilerine göre uygulanabilir eylem planları ve yapılması gereken mevzuat değişiklikleri hakkında yapılan grup sunumları ile sona ermiştir. 

mevzut_foto photo gallery code by VisualLightBox.com v5.6

www.adb.adalet.gov.tr

E - Posta: adb@adalet.gov.tr