HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI
İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiştir.

Adalet Bakanlığı, TOBB, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Yükseköğretim Kurumu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Borsa İstanbul A.Ş., TESK, TİSK ve Türk-İş olmak üzere 14 kurum ve kuruluştan gelen 25 temsilciden oluşan İstanbul Tahkim Merkezi (İTM) Genel Kurulu, Divan Başkanı olarak seçilen Dr. Vahdettin Ertaş’ın başkanlığında 30 Nisan 2015 tarihinde TOBB Hizmet Binasında toplanmıştır.

İTM Genel Kurulu’nda 6570 sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Kanununun 8 inci maddesi gereğince  Yönetim  Kurulu asil ve yedek  üyeleri seçimi yapılmış ve İTM Yönetim Kurulu Başkanlığına TOBB temsilcisi Prof. Dr. Ziya Akıncı seçilmiştir.

Prof. Dr. Ziya Akıncı ile birlikte İTM Yönetim Kurulu’nun asıl üyeliklerine; Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar (Adalet Bakanlığı), Mustafa Çıkrıkçıoğlu (Türkiye İhracatçılar Meclisi), Müjdat Keçeci (TOBB) ve Av. Mehmet Rifat Bacanlı (Türkiye Barolar Birliği) seçilmiştir.

 

PROJELER
Projemiz
ADRESİMİZ
  • Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Cad. No:22 Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.