Pilot Mahkemelerde Arabuluculuk Uygulamalarına Giriş ve Uyguluma Planı Geliştirme Çalıştayı ulusal ve uluslararası uzman ve akademisyen, pilot adliyelerin başsavcıları ve adalet komisyon başkanları, pilot mahkeme hakimleri, arabulucular ve arabulucular dernekleri katılımıyla 27-28-29 Nisan 2015 tarihlerinde Ankara Hakimevinde düzenlenmiştir.


Çalıştayın ilk gününde Avrupa Konseyi CEPEJ (Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu) uzmanları tarafından arabuluculukla ilgili Avrupa uygulamaları sunulmuştur. Ayrıca İstanbul Şehir Üniversitesi akademisyeni tarafından önceki toplantılar, hazırlanan eğitim ve mevzuat çalışmaları kısa değerlendirmesi ve çalıştay çalışma yönteminin açıklanması hakkında sunumlar ve fikir alışverişi yapılmıştır. Ayrıca Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanı tarafından Türkiye'de Arabuluculuk Uygulamaları hakimler tarafından mevzuata göre nasıl uygulanır muhtemel zorlukları ve önerilen çözüm yolları hakkında, İzmir Arabulucular Derneği temsilcisi Pilot Uygulamalarda Arabulucular ve derneklerin rolü ve işlevleri hakkında, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Başkanlığı hakimi tarafından Pilot Uygulamalar Uyap desteği hakkında sunumlar yapılmıştır. Çalıştayın ikinci gününde 6 pilot mahkeme hakimleri ve diğer katılımcıların yer aldığı 6 çalışma grubuna ayrılmışlardır. Her grup rehber sorular yardımıyla arabuluculuk pilot uygulamalarında kullanılacak araçların geliştirilmesi hususunda sorun ve çözüm önerilerini içeren bir çalışma hazırlamıştır. Çalıştayın son gününde her grup çalışmalarını sunmuş ve tüm katılımcıların katkısıyla ulaşılan ortak sonuçlarla genel bir değerlendirme yapılmıştır.

 

IMG_0193 IMG_0197 IMG_0235 IMG_0238 IMG_0242 IMG_0249 IMG_0253 IMG_0255 IMG_0258 photo gallery code by VisualLightBox.com v5.6

www.adb.adalet.gov.tr

E - Posta: adb@adalet.gov.tr