HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI
Pilot illerde Arabuluculuk Merkezleri faaliyete geçmiştir.

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilen, Avrupa Konseyi ve Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından birlikte “Türkiye’nin Hukuk Uyuşmazlıklarındaki Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında yürütülmekte olup 27 Kasım 2014 tarihinde imzalanmıştır.
          Proje paydaşları Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yargıtay, İl Baro Başkanlıkları, Arabuluculuk Dernekleri, Türkiye Adalet Akademisi, Sendikalar, İş dünyasının temsilcilerinden oluşmaktadır.  

         Arabuluculuk Kanununun 30 uncu maddesinin (c) fıkrasında " Kurulun çalışması ile ilgili her türlü karar ve işlemi yürütmek ve görevleri ile ilgili bakanlık, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak" şeklinde düzenlenmiştir.
       Proje kapsamında, Arabuluculuk dernekleri proje paydaşı olarak görev üstlenmektedirler.
       Proje faaliyetlerimiz pilot iller olan İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Kayseri ve Mersin'de başlamıştır.
       Bu kapsamda arabuluculuk merkezleri kurulmuş olup hizmet vermektedir.

 

PROJELER
Projemiz
ADRESİMİZ
  • Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Cad. No:22 Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.