Türkiye Barolar Birliği Arabuluculuk Yürütme Kurulunun Türkiye Barolar Birliği’nde düzenlediği ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Dairesi Başkanı ve Arabuluculuk Kurulu Üyelerinin, Baroların Arabuluculuk Komisyon Başkanları,  Türkiye’nin çeşitli illerinde kurulmuş 21 Arabuluculuk Dernek Başkanları, arabuluculuk eğitimi almış 11 Baro Başkanının katılımı ile Arabuluculuk Toplantısı yapılmıştır.

               TBB Arabuluculuk Merkezi tarafından düzenlenen, “Arabuluculuk ve Avukatlık” konulu toplantı, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi Başkanlığı, baroların ilgili komisyonları ve Türkiye’deki arabuluculuk konusunda faaliyet gösteren derneklerin üye ve temsilcilerinin katılımı ile TBB Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

               Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, Arabuluculuk Kurul Üyesi Av. Yakup Erikel ile dernek başkanları ve temsilcilerinin selamlama konuşmalarının ardından çalışma grupları oluşturuldu. Öğleden sonra, grup başkanlarının çalışmalara ilişkin yaptıkları sunumlar ile devam eden toplantı, soru- cevap bölümünün ardından sona erdi.

               TBB işbirliği ile 27.02.2015 günü yapılan arabuluculuk toplantısı sonrası sonuç bildirgesi düzenlenmiş olup, yapılan çalıştay sonunda; 

               1- Mevcut yargı düzeninin daha fazla iş yükünü kaldıramayacağı ve bu nedenle arabuluculuğun vazgeçilmez bir çözüm süreci olduğunun,

  2- Arabuluculuğa başvuru sürecinin belirli uyuşmazlıklarda miktar ve konu bakımından zorunlu hale getirilmesinin,

               3- Mevzuatının avukatlara müvekkillerini arabuluculuğa başvuru konusunda bilgilendirme ödevi yüklediğinin

  4- Arabuluculuğun dava sürecine göre daha ekonomik, daha hızlı, daha kolay gizli ve kendi kararlarını kendilerinin verdikleri dostane bir çözüm yöntemi olduğu konusunda toplum bilincinin artırılması yönünde çalışmalar yapılmasının,

              5- Tarafları dava yoluna gitmeden önce veya dava açılmış olsa bile arabuluculuğa başvurmaları konusunda kamuoyunun daha fazla bilgilendirilmesinin,

                           uygun olacağı değerlendirilmiştir.

1 2 3 4 5 6 7 8 lightbox text jquery by VisualLightBox.com v5.6

 

www.adb.adalet.gov.tr

E - Posta : adb@adalet.gov.tr

 Tel No : 0 (312) 218 75 44 - 80