Projenin eğitimle ilgili 3. Bileşeni kapsamında planlanan ilk çalıştay yaklaşık 70 ulusal ve uluslararası uzman ve akademisyenin katılımıyla 11-14 Mart 2015 tarihlerinde Ankara Büyükhanlı Park Otelde düzenlenmiştir. Çalıştayın ilk iki gününde Avrupa Konseyi CEPEJ (Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu) uzmanları, Londra merkezli Arabuluculuk kuruluşu CEDR (Etkili Uyuşmazlık Çözüm Merkezi) uzmanı ile Avusturya Arabulucular Derneği Üyesi ve eski Başkanı tarafından arabuluculukla ilgili Avrupa uygulamaları sunulmuştur. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi akademisyenleri tarafından Türkiye’de mevcut arabuluculuk eğitim programlarına ilişkin sorunlar ve ihtiyaçlar ile model arabuluculuk eğitim programı hakkında sunumlar ve fikir alışverişi yapılmıştır. Çalıştayın son iki gününde katılımcılar Hukuk, İletişim, Psikoloji, Çatışma Çözme ve Arabuluculuk konulu eğitim modülleri üzerinde çalışmak üzere 4 gruba ayrılmışlardır. Her grup kendi alanında standart hale getirilecek eğitim modülü, bu modülde hangi konuların yer alması gerektiğini, sorun ve çözüm önerilerini içeren bir çalışma hazırlamıştır. Çalıştay sonunda her grup kendi çalışma alanıyla ilgili bulguları sunmuş ve tüm katılımcıların katkısıyla ulaşılan ortak sonuçlarla genel bir değerlendirme yapılmıştır.

 

IMG_7202 IMG_7207 IMG_7226 IMG_7252 IMG_7288 IMG_7294 IMG_7295 IMG_7335 IMG_7339 IMG_7369 IMG_7464 photo gallery code by VisualLightBox.com v5.6

 

www.adb.adalet.gov.tr

E - Posta : adb@adalet.gov.tr.

    Tel No    : 0 (312) 218 75 44 - 80