Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından 16 Kasım 2015 tarihinde başlayan “Pilot adliyelerde görev yapan Hâkimlerimize yönelik Arabuluculuk Tanıtım Seminerine”  6 Grup halinde 1200 yargı mensubu arasından; 4 Cumhuriyet Başsavcısı, 43 Cumhuriyet Başsavcı Vekili, 46 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, 17 Ticaret Mahkemesi Başkanı, 430 Hukuk Mahkemeleri ve 394 Ceza Mahkemeleri Hâkimleri ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Daire Üyesi Sayın Yakup ATA, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirleri Sayın Seher Göksel ATA ve Sayın Ünal BOZDAĞ  katılmış olup seminer 01 Aralık 2015 tarihinde sona ermiştir.

Seminerin ilk gününde;  açılış konuşmaları sonrasında Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Üyesi  Sayın Adem ALBAYRAK  ve Ankara 1. Ticaret Mahkemesi Başkanı Sayın İlker KOÇYİĞİT başkanlığında iki oturum halinde; Arabuluculuğun tarihsel gelişimi, daire başkanlığının kurumsal yapısı ve zorunlu arabuluculuğa yönelik yapılan kanun taslak çalışmaları hakkında  Daire Başkanı Sayın Hakan ÖZTATAR; Yargılama Sırasında Arabuluculuk konusunda Arabuluculuk Kurul Üyesi Ankara 1. Ticaret Mahkemesi Başkanı Sayın İlker KOÇYİĞİT; Pilot Mahkemelerde Arabuluculuk ve Arabuluculuğa teşvik konusunda Arabuluculuk Kurul Üyesi ,aynı zamanda Pilot mahkeme hakimi Ankara 2. Ticaret Mahkemesi Başkanı Sayın Mehmet ÖZDEMİR; Arabulucuların arabuluculuğa bakışı konusunda Arabulucu Sayın İrfan Medet AKPINAR,  Arabuluculuk Kurul Üyesi Arabulucu Sayın Yakup ERİKEL; Yargıtay’ın Arabuluculuğa Bakışı konusunda Arabuluculuk Kurulu eski üyesi Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Üyesi  Sayın Adem ALBAYRAK; Arabuluculukta Çatışma  Çözme, Müzakere  ve iletişim Becerileri konusunda Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görevli  Sayın Uzman Alper BULUR ve Çankaya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde görevli Sayın Prof. Dr. Hikmet Uğur ÖNER; Türkiye Barolar Birliğinin Arabuluculuğa bakışı konusunda TBB Yönetim Kurulu Üyesi  Arabuluculuk Kurul Üyesi Avukat Sayın Kürşat KARACABEY ayrı ayrı sunum yapmışlardır.

Seminerin ikinci gününde ise; Hâkimin Arabuluculuğa teşviki konusunda farazi duruşma uygulaması kapsamında Pilot Mahkeme Hâkimlerinden İstanbul 9. Asliye Hukuk Hâkimi Sayın Haydar AYDIN ve İzmir 13. Aile Mahkemesi Hâkimi Sayın Ali SOYER mahkeme hakimi olarak, taraf ve vekilleri olarak ise  Arabulucular Sayın Ayşe Gonca Gülçin ÖNER, Sayın Cansev TURAN, Sayın İrfan Medet AKPINAR, Sayın Çiğdem ARSLAN, Sayın Yasemin TEKİN, Sayın Dilek YUMRUTAŞ,  Sayın Serpil DEVELİER, Sayın Yasemin O. KARAGÖZ, Sayın Hilal ÇALKIN, Sayın Aytül ARIKAN katkı sağlamışlardır. Katılımcılardan her iki oturumda yapılan sunumlar ve farazi duruşma sonrasında geri bildirimler alınarak katılımcılar tarafından yöneltilen  sorulara cevaplar verilmiştir.

Katılım sağlayan tüm yargı mensuplarına Başkanlığımız adına teşekkür ederiz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 photo gallery code by VisualLightBox.com v5.6