Hakan ÖZTATAR
Daire Başkanı
TELEFON NUMARALARIMIZ VE ADRESİMİZ
GÖREV ADI SOYADI TELEFON NUMARALARI
Daire Başkanı

Hakan ÖZTATAR

219 81 88
Asistan Şeyda KAYA 219 81 88
Tetkik Hakimi Umut İlhan DURMUŞOĞLU 414 81 44
Tetkik Hakimi Abdulkadir KUTLUK

414 81 48

Tetkik Hakimi Tuğba EREN TOKYÜREK

414 81 27

Şube Müdürü Emre BENLİ

414 81 50

Şube Müdürü Oğuz AKSUNGUR 414 81 47
Adalet Uzman Yardımcısı Fatih KOLAŞALI 414 81 15
Psikolog İlknur Dinçer YAVUZ

414 82 76

Psikolog Pınar TİMUR

414 81 15

Sosyal Çalışmacı Altan KARSLI 414 82 76
Sosyolog Murat AKBAL 414 81 15
Eğitim Bürosu

Figen FIRAT

Hatice Özlem KÜÇÜKKARA

414 81 42
Sicil Bürosu

 

İhsan GEZGİNCİ

Gözde Nur PEÇENEK

Elif CENİK

 

414 81 52
Arabuluculuk Hizmetleri Bürosu

Merve YAKUPOĞLU

Sefa CANBOLAT

Elçin İSET

Zeynep SEYREK

 

414 81 80

 

Arabuluculuk Daire Başkanlığı Faks Numarası 219 44 47

İletişim Adresimiz : Adalet Bakanlığı Ek Bina

Milli Müdafaa Cad. No:22 Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

Kat: 3 No:5

 

 

PROJELER
Projemiz
ADRESİMİZ
  • Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Cad. No:22 Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.