HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI
ÜCRET TARİFESİ

ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Konusu Para Olmayan veya Para İle Değerlendirilemeyen Hukuki Uyuşmazlıkların Dava Açılmadan Önce Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret

1 a) Aile Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda; taraf başına,  
  aa) Bir saati (İlk üç saate kadar) 80,00 TL
  ab) Takip eden her saat için 60,00 TL
  b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,  
  ba) Bir saati (İlk üç saate kadar) 60,00 TL
  bb) Takip eden her saat için 40,00 TL
2 a) Ticari uyuşmazlıklarda; taraf başına,  
  aa) Bir saati (İlk üç saate kadar) 160,00 TL
  ab) Takip eden her saat için 120,00 TL
  b)Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,  
  ba) Bir saati (İlk üç saate kadar) 120,00 TL
  bb) Takip eden her saat için 80,00 TL
  c) Ticari uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketi ise taraf başına,  
  ca) Bir saati (İlk üç saate kadar) 190,00 TL
  cb) Takip eden her saat için 140,00 TL
  d) Tarafların tümü sermaye şirketi ve uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,  
  da) Bir saati (İlk üç saate kadar) 140,00 TL
  db) Takip eden her saat için 95,00 TL
3 a) İşçi - işveren uyuşmazlıklarında; taraf başına,  
  aa) Bir saati (İlk üç saate kadar) 80,00 TL
  ab) Takip eden her saat için 60,00 TL
  b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,  
  ba) Bir saati (İlk üç saate kadar) 60,00 TL
  bb) Takip eden her saat için 40,00 TL
4 a) Fikrî ve sınai uyuşmazlıklarda; taraf başına,  
  aa) Bir saati (İlk üç saate kadar) 160,00 TL
  ab) Takip eden her saat için 120,00 TL
  b)Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,  
  ba) Bir saati (İlk üç saate kadar) 120,00 TL
  bb) Takip eden her saat için 80,00 TL
  c) Uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketi ise taraf başına,  
  ca) Bir saati (İlk üç saate kadar) 190,00 TL
  cb) Takip eden her saat için 140,00 TL
  d) Tarafların tümü sermaye şirketi ve uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,  
  da) Bir saati (İlk üç saate kadar) 140,00 TL
  db) Takip eden her saat için 95,00 TL
5 a) Diğer tür uyuşmazlıklarda ise; taraf başına,  
  aa) Bir saati (İlk üç saate kadar) 95,00 TL
  ab) Takip eden her saat için 70,00 TL
  b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,  
  ba) Bir saati (İlk üç saate kadar) 70,00 TL
  bb) Takip eden her saat için 45,00 TL

 

İKİNCİ BÖLÜM

Konusu Para Olmayan veya Para İle Değerlendirilemeyen Hukuki Uyuşmazlıkların Dava Açıldıktan sonra Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret

 

1 a) Aile Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda; taraf başına,  
  aa) Bir saati (İlk üç saate kadar) 100,00 TL
  ab) Takip eden her saat için 75,00 TL
  b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,  
  ba) Bir saati (İlk üç saate kadar) 75,00 TL
  bb) Takip eden her saat için 50,00 TL
2 a) Ticari uyuşmazlıklarda; taraf başına,  
  aa) Bir saati (İlk üç saate kadar) 200,00 TL
  ab) Takip eden her saat için 150,00 TL
  b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,  
  ba) Bir saati (İlk üç saate kadar) 150,00 TL
  bb) Takip eden her saat için 100,00 TL
  c)  Ticari uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketi ise taraf başına,  
  ca) Bir saati (İlk üç saate kadar) 240,00 TL
  cb) Takip eden her saat için 180,00 TL
  d) Tarafların tümü sermaye şirketi ve uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,  
  da) bir saati (İlk üç saate kadar) 180,00 TL
  db) Takip eden her saat için 120,00 TL
3 a) İşçi - işveren uyuşmazlıklarında; taraf başına,  
  aa) Bir saati (İlk üç saate kadar) 100,00 TL
  ab) Takip eden her saat için 75,00 TL
  b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,  
  ba) Bir saati (İlk üç saate kadar) 75,00 TL
  bb) Takip eden her saat için 50,00 TL
4 a) Fikrî ve sınai uyuşmazlıklarda; taraf başına,  
  aa) Bir saati (İlk üç saate kadar) 200,00 TL
  ab) Takip eden her saat için 150,00 TL
  b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,  
  ba) Bir saati (İlk üç saate kadar) 150,00 TL
  bb) Takip eden her saat için 100,00 TL
  c) Uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketi ise taraf başına,  
  ca) Bir saati (İlk üç saate kadar) 240,00 TL
  cb) Takip eden her saat için 180,00 TL
  d) Tarafların tümü sermaye şirketi ve uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,  
  da) Bir saati (İlk üç saate kadar) 180,00 TL
  db) Takip eden her saat için 120,00 TL
5 a) Diğer tür uyuşmazlıklarda ise; taraf başına,  
  aa) Bir saati (İlk üç saate kadar) 120,00 TL
  ab) Takip eden her saat için 90,00 TL
  b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,  
  ba) Bir saati (İlk üç saate kadar) 90,00 TL
  bb) Takip eden her saat için 60,00 TL

 

İKİNCİ KISIM

Konusu Para Olan veya Para İle Değerlendirilebilen Hukuki Uyuşmazlıkların Dava Açılmadan Önce veya Açıldıktan Sonra Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret

 

1 İlk 25.000,00 TL’si için  
  a) Bir arabulucu görev yaparsa 6%
  b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa 9%
2 Sonra gelen 35.000,00 TL 'si için  
  a) Bir arabulucu görev yaparsa 5%
  b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa 7,50%
3 Sonra gelen 60.000,00 TL 'si için  
  a) Bir arabulucu görev yaparsa 4%
  b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa 6%
4 Sonra gelen 200.000,00 TL 'si için  
  a) Bir arabulucu görev yaparsa 3%
  b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa 4,50%
5 Sonra gelen 500.000,00 TL 'si için  
  a) Bir arabulucu görev yaparsa 2%
  b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa 3%
6 Sonra gelen 680.000,00 TL 'si için  
  a) Bir arabulucu görev yaparsa 1,50%
  b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa 2,50%
7 Sonra gelen 1.250.000,00 TL 'si için  
  a) Bir arabulucu görev yaparsa 1%
  b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa 1,50%
8 2.750.000,00 TL 'dan yukarısı için  
  a) Bir arabulucu görev yaparsa 0,10%
  b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa 0,20%

 

PROJELER
Projemiz
ADRESİMİZ
  • Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Cad. No:22 Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.