HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI

2017 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE

21 Mart 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30014

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

2017 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE

MADDE 1 – 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin Birinci Kısmının 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


3.

a) İşçi - işveren uyuşmazlıklarında; taraf sayısı gözetilmeksizin,

 

 

aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)

120,00 TL

 

 

ab) Takip eden her saat için

90,00 TL

MADDE 2 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

PROJELER
Projemiz
ADRESİMİZ
  • Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Cad. No:22 Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.