Arabuluculuk Aidatlarına İlişkin Duyuru

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 12. maddesi ile Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca arabuluculardan, sicile kayıtlarında giriş aidatı ve her yıl için de yıllık aidat alınır. Aidatlar peşin olarak maliyeye ödenir.
Arabuluculuk Kurulu’nun 17.09.2013 tarihli toplantısında alınan karar gereği, yeniden değerlendirme oranları nazara alınarak 2014 yılı için giriş aidatı 103,93 TL, yıllık aidat ise 124,72 TL olarak belirlenmiş olup;

  1. Sicile kayıtlı arabulucuların 124,72 TL olan yıllık aidat tutarını Ocak ayı sonuna kadar maliye veznesine yatırmaları ve yatırılan aidat tutarlarının tahsil edildiğine dair dekontun bir örneğini en geç bir ay içerisinde Başkanlığımıza göndermeleri,
  1. İlk kez sicile kayıtlı olacakların ise, 103,93 TL giriş aidatının beraberinde 124,72 TL yıllık aidat tutarını maliye veznesine yatırması ve yatırılan aidat tutarlarının tahsil edildiğine dair dekont ve sicile kayıt olmak istediklerini belirtir dilekçe ile şahsen veya posta aracılığıyla Başkanlığımıza başvurmaları gerekmektedir.  

 

Saygıyla duyurulur.

                                                                                                           ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI - 2013 Webmaster : Zafer TÜRLEK